Tre studenter ståendes på stolpar. De håller varandra i handen.

Vill du arbeta med ekonomi i internationella sammanhang?

Program

Internationella ekonomprogrammet

180 hp

Höst

100%

Campus

Vill du ha stora delar av världen som arbetsfält? Internationella ekonomprogrammet är för dig som vill arbeta med ekonomi i ett internationellt sammanhang. Utbildningen är för dig som vill lära dig mer om andra länder och kulturer, samtidigt som du får en bred ekonomexamen. Under studierna har du möjlighet att bedriva studier utomlands.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ekonomi och företagande – var du vill Internationella ekonomprogrammet ger dig en god grund för ditt framtida yrkesliv. Du får en bred och djup ekonomutbildning med specialisering i internationellt företagande. Som ekonom med internationell kompetens har du breda möjligheter inom flera yrkesområden. Du har kompetens att utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter i en internationell miljö. Du kan arbeta inom det privata näringslivet eller den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands. Utbildningen kan leda till arbete inom de mest skiftande områden, i företag av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer i företag. Efter examen har du även möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. Du kan söka till magister- eller masterprogrammet i företagsekonomi på Södertörns högskola eller vid ett annat lärosäte. Eller läsa vidare på magister- eller masterprogrammet i företagsekonomi på Södertörns högskola eller vid ett annat lärosäte. Idag behövs din internationella kompetens mer än någonsin. Då företag behöver kunskap om internationell företagsetablering, hur varor marknadsförs internationellt och hur samarbete hanteras med leverantörer och organisationer utomlands. Du har efter studier kunskap om internationell företagande, internationella affärsrelationer samt nationella och kulturella skillnader. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar bland annat som personalchef, affärsstrateg, ekonomichef, controller, finansanalytiker, marknadschef, konsult, handläggare och revisor. Läs om ämnets forskning
Bred ekonomisk kunskap med internationella perspektiv Programmet består av tre år. Det första året utgörs av ett basblock där du läser kurser i företagsekonomi och nationalekonomi. Under termin tre och fyra lär du dig om internationella affärsrelationer och handelsrätt, samt fördjupar dig ytterligare i företagsekonomi. Under termin fem läser du breddningsstudier vid utländskt universitet, alternativt ett valfritt modernt språk (icke-nordiskt) i Sverige. Den sista terminen skriver du ett examensarbete med inriktning mot internationell ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper får du lära dig att tänka kritiskt, uttrycka din åsikt och hålla dig uppdaterad om vad som händer i samhället och omvärlden. Termin 1 Företagsekonomi A Termin 2 Nationalekonomi A Termin 3 Handelsrätt, Internationella affärsrelationer Termin 4 Företagsekonomi B Termin 5 Valbart språk (minst 30hp i ett utomnordiskt språk) alternativt Utlandsstudier Termin 6 Företagsekonomi C Arbetssätt Programmet ges på helfart vilket innebär heltidsstudier. Undervisningen och examinationsformen varierar mellan kurserna. Undervisningen är främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annat genom skriftlig tentamen, inlämningar och aktivt deltagande på seminarier. Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete i form av en C-uppsats i ämnet företagsekonomi. Du studerar tillsammans med cirka 65 andra studenter.
Möjlighet att arbeta internationellt och inom flera områden I dagens mångkulturella samhälle blir allt fler företag globala. Det bidrar till att arbetsmarknaden blir mer internationell. Flera framstående svenska företag bedriver en stor del av både sin sysselsättning och försäljning utomlands. Goda kunskaper om olika kulturer och språk är därför en styrka i dagens yrkesliv. Internationella ekonomprogrammet är för dig som vill arbeta med ekonomi i ett internationellt sammanhang. Utbildningen är för dig som vill lära dig mer om andra länder och kulturer, samt är intresserad av att ha stora delar av världen som arbetsfält. Programmet ger dig, utöver kunskaper i traditionell företagsekonomi, en djupare förståelse över hur ett framgångsrikt globalt företag organiseras, leds och styrs. Inom programmet varvas ämneskunskaper i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och språk eller utlandsstudier. Som ekonom i dagens globaliserade samhälle blir en internationell kompetens allt viktigare. Bland annat behövs kunskaper om internationell företagsetablering och kunskap om hur varor marknadsförs internationellt. Internationella ekonomprogrammet ger dig en bred utbildning som kan leda till arbete inom flera områden. Du kan arbeta på företag av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer.