Din framtid!

Arbeta med ekonomi och företagande – var du vill

Internationella ekonomprogrammet ger dig en god grund för ditt framtida yrkesliv. Du får en bred och djup ekonomutbildning med specialisering i internationellt företagande.

Som ekonom med internationell kompetens har du breda möjligheter inom flera yrkesområden. Du har kompetens att utföra självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter i en internationell miljö. Du kan arbeta inom det privata näringslivet eller den offentliga sektorn, i Sverige eller utomlands. Utbildningen kan leda till arbete inom de mest skiftande områden, i företag av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer i företag.

Efter examen har du även möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. Du kan söka till Magisterprogrammet i internationellt företagande på Södertörns högskola. Eller läsa vidare på magister- eller masterprogrammet i företagsekonomi på Södertörns högskola eller vid ett annat lärosäte.

Idag behövs din internationella kompetens mer än någonsin. Då företag behöver kunskap om internationell företagsetablering, hur varor marknadsförs internationellt och hur samarbete hanteras med leverantörer och organisationer utomlands. Du har efter studier kunskap om internationell företagande, internationella affärsrelationer samt nationella och kulturella skillnader.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter arbetar bland annat som personalchef, affärsstrateg, ekonomichef, controller, finansanalytiker, marknadschef, konsult, handläggare och revisor.