Vad ingår?

Bred ekonomisk kunskap med internationella perspektiv

Programmet består av tre år. Det första året utgörs av ett basblock där du läser kurser i företagsekonomi och nationalekonomi. Under termin tre och fyra lär du dig om internationella affärsrelationer och handelsrätt, samt fördjupar dig ytterligare i företagsekonomi. Under termin fem läser du breddningsstudier vid utländskt universitet, alternativt ett valfritt modernt språk (icke-nordiskt) i Sverige. Den sista terminen skriver du ett examensarbete med inriktning mot internationell ekonomi.

Förutom teoretiska kunskaper får du lära dig att tänka kritiskt, uttrycka din åsikt och hålla dig uppdaterad om vad som händer i samhället och omvärlden.

Termin 1

Företagsekonomi A

Termin 2

Nationalekonomi A

Termin 3

Handelsrätt, Internationella affärsrelationer

Termin 4

Företagsekonomi B

Termin 5

Valbart språk (minst 30hp i ett utomnordiskt språk) alternativt Utlandsstudier

Termin 6

Företagsekonomi C

Arbetssätt

Programmet ges på helfart vilket innebär heltidsstudier. Undervisningen och examinationsformen varierar mellan kurserna. Undervisningen är främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annat genom skriftlig tentamen, inlämningar och aktivt deltagande på seminarier. Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete i form av en C-uppsats i ämnet företagsekonomi.

Du studerar tillsammans med cirka 65 andra studenter.