Tre studenter ståendes på stolpar. De håller varandra i handen.

Vill du arbeta med ekonomi i internationella sammanhang?

Program

Internationella ekonomprogrammet

180 hp

HT2019

100%

Campus

Vill du har stora delar av världen som arbetsfält? Internationella ekonomprogrammet är för dig som vill arbeta med ekonomi i ett internationellt sammanhang. Utbildningen är för dig som vill lära dig mer om andra länder och kulturer, samtidigt som du får en bred ekonomexamen. Under studierna har du möjlighet att genomföra språkstudier utomlands.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.