180 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Journalistik med samhällstudier, inriktning nationalekonomi

Genom att läsa både journalistik och nationalekonomi får du en bred kompetens i arbetslivet. Både det nationalekonomiska och det journalistiska perspektivet används för att förstå hur medier bidrar till vår omvärldsuppfattning. Du får verktyg att tolka och skildra den komplexa samhällsutvecklingen med egna fördjupade kunskaper inom nationalekonomi.

Nationalekonomi spelar en viktig roll för samhällets demokrati, då ämnets uppgift är att undersöka hur vi hanterar och fördelar samhällets resurser. Ämnet har därmed en stark koppling till de flesta av FN:s globala mål. Ämnet har ett brett perspektiv som omfattar flera olika funktioner i samhället, allt ifrån villkor för företag och anställda till förutsättningar för en hållbar utveckling och finansmarknadens roll för global stabilitet.

Genom att studera nationalekonomi skaffar du dig viktig och samhällsnyttig kunskap. Du får kunskap och verktyg för att analysera dagens samhällsproblem. Du får insikt i flera av nationalekonomins delar, bland annat miljöekonomi, utvecklingsekonomi, finansiell ekonomi, industriell organisation, arbetsmarknadsekonomi och olika teorier för internationell handel. De olika delarna är starkt förknippade med dagsaktuella samhällsproblem som handelskrig och globalisering, arbetslöshet och integration, fattigdomsproblem och möjlighet till utveckling i fattiga länder.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion