Din framtid!

Undersök aktuella samhällsfrågor genom journalistik och digitala medier

Efter programmet är du väl rustad för att arbeta med all typ av journalistisk verksamhet, både som frilans eller anställd. Med dina färdigheter att uttrycka dig i skrift, bild, rörlig bild och ljud kan du arbeta på olika typer av företag och organisationer som arbetar med journalistik och medier. Din journalistiska styrka är att du har gedigen medieteknisk kompetens och fördjupad kunskap kring digitala medier.

Du har efter utbildningen en omfattande teoretisk och praktisk kompetens inom journalistik. Under programmets gång har du fått en bred kunskap om samhället i stort och ett undersökande samt kritiskt förhållningssätt till det. Programmet är yrkesförberedande och nära kopplat till branschen. Du kan även välja att söka vidare till studier på avancerad nivå, både magister- och masterutbildningar.

Vad gör tidigare studenter nu?

Studenter som läst programmet Journalistik och digitala medier efterfrågas av mediebranschen. Efter avslutade studier arbetar många av dem inom public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio. Vi har även flera tidigare studenter som arbetar på tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Andra har sökt sig ut i landet till SVT:s och SR:s lokala redaktioner, eller till lokaltidningar.

Det finns också tidigare studenter som valt att frilansa som journalister.

"För mig var Journalistik och digitala medier precis rätt start på min journalistiska karriär. Genom att mixa teoretisk och praktisk undervisning lärde jag mig det jag behövde för att kunna slå mig in på arbetsmarknaden. När jag den sista terminen sökte praktikplats kunde jag redan skriva, filma, redigera och mycket annat. Något jag tror varit avgörande för att jag fått jobb direkt efter utbildningen. Ett tips till alla framtida studenter är att lägga ner allt du äger och har på varje projekt. Då har du en ordentlig portfolio med arbetsprover när du väl tar examen."

Linnea Lundgren, Reporter på Expressen

Linnea Lundgren, Reporter på Expressen

Alumn – Journalistik och digitala medier