Din framtid!

Undersök aktuella samhällsfrågor genom journalistik och digitala medier

Efter programmet är du väl rustad för att arbeta med all typ av journalistisk verksamhet, både som frilans eller anställd. Med dina färdigheter att uttrycka dig i skrift, bild, rörlig bild och ljud kan du arbeta på olika typer av företag och organisationer som arbetar med journalistik och medier. Din journalistiska styrka är att du har gedigen medieteknisk kompetens och fördjupad kunskap kring digitala medier.

Du har efter utbildningen en omfattande teoretisk och praktisk kompetens inom journalistik. Under programmets gång har du fått en bred kunskap om samhället i stort och ett undersökande samt kritiskt förhållningssätt till det. Programmet är yrkesförberedande och nära kopplat till branschen. Du kan även välja att söka vidare till studier på avancerad nivå, både magister- och masterutbildningar.

Vad gör tidigare studenter nu?

Studenter som läst programmet Journalistik och digitala medier efterfrågas av mediebranschen. Efter avslutade studier arbetar många av dem inom public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio. Vi har även flera tidigare studenter som arbetar på tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Andra har sökt sig ut i landet till SVT:s och SR:s lokala redaktioner, eller till lokaltidningar.

Det finns också tidigare studenter som valt att frilansa som journalister.