Din framtid!

Bred bildning och kompetens för flera yrkesområden

Efter programmet har du en bred bildning. Du har gedigna kunskaper och färdigheter som du kan använda inom ett brett spektrum av yrkesområden. Till exempel kan du efter studier arbeta inom kulturvärlden och mediesektorn, exempelvis i medieföretag, kulturinstitutioner och olika kulturpolitiska och kunskapsproducerande verksamheter.

Programmet är speciellt förberedande för dig som vill arbeta inom medieproduktion och inom den offentliga kultursfären. Du har en spetskompetens inom humaniora och har tränats i att läsa, skriva och tänka kritiskt.

Utbildningen är även för dig som vill fortsätta dina studier inom humaniora och för dig som vill forska vidare.