Vad ingår?

Bred bildning inom humaniora och praktisk förankring

Det första året läser du något som kallas för basår, vilket innefattar programspecifika kurser. Under de två sista delkurserna har du möjlighet att själv välja vilka delkurser du vill läsa. Om du väljer att läsa båda delkurserna i filosofi, idéhistoria eller medie- och kommunikationsvetenskap kan du välja att direkt efter basåret påbörja B-kursen i valt ämne, det blir då ditt valda huvudområde.

Efter det första året läser du ditt valda huvudområde upp till C-nivå. Om du har valt att läsa filosofi, idéhistoria eller medie- och kommunikationsvetenskap under första året, kan du välja att, efter C-nivå, läsa en valfri termin det sista året. Under denna termin kan du välja att studera utomlands.

Sista terminen är programspecifik och avslutas med praktik.

De valbara ämnena (huvudområdena) inom programmet är: Arkeologi, Arkivvetenskap, Engelska, Etnologi, Estetik, Filosofi, Genusvetenskap, Historia, Idéhistoria, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Religionsvetenskap, Retorik och Svenska.

Termin 1

Humaniora i samtiden, 7,5 hp, Universitet, bildning och liberal arts, 7,5 hp, Levande klassiker, 15 hp.

Termin 2

Humanioras praktiker, 7,5 hp, Forskningens praktiker 7,5 hp, Valbara kurser om totalt 15 hp.

Termin 3

A-kurs eller B-kurs i valt huvudområde.

Termin 4

B-kurs eller C-kurs i valt huvudområde.

Termin 5

C-kurs i valt huvudområde eller kurs i annat ämne.

Termin 6

Samtidens offentligheter, 7,5 hp, Praktik, 15 hp, Humaniora inför framtiden, 7,5 hp.

Arbetssätt

Du har cirka tre kurstillfällen i veckan där du behöver vara på campus. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annat genom aktiv medverkan på seminarier och hemtentamen. Examinations- och undervisningsformerna varierar mellan kurserna.

Praktik ingår i utbildningen och du har möjlighet att studera en termin utomlands. Du studerar om en grupp av cirka 35 andra studenter.