Varför programmet?

Studera flera ämnen och välj en utlandstermin

Det här är programmet för dig som vill ha en bred bildning med infallsvinklar från flera ämnen. Dina studier innefattar bland annat perspektiv utifrån filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap. Oavsett vilket huvudområde du väljer, får du kritiskt studera frågor som vad en människa är, hur vi relaterar till vår omvärld och vilken roll humaniora spelar idag. Under programmet utvecklar du bättre förståelse för humanioras samtida relevans, såväl som kunskaper och färdigheter för att bättre förstå dig själv och det samhälle vi lever i.

Programmet är unikt i dess kombination av flera ämnens kärnområden. Forskningsanknytningen på detta program är ovanligt hög för kandidatnivå. Det innebär att du får ta del av aktuell forskning i samtliga ämnen. Du möter erfarna forskare och får dessutom insyn i forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Som en del av utbildningen gör du praktik. Du kan då välja att göra din praktik vid en extern verksamhet, detta kan exempelvis vara offentlig myndighet, bokförlag, redaktion, museum eller annan form. Du kan också välja att utföra din praktik på högskolan i form av arbete med podd, forskningskonferens eller som assistent inom forsknings- eller utbildningsprojekt.

Beroende på vilket huvudområde du väljer har du under programmets gång möjlighet att göra en valbar termin.

Under programmets gång får du bland annat studera frågor som: Var är vi nu? Vart står humaniora nu och vilka roller har den att spela? Hur kan man med hjälp av klassiska texter förstå människan i relation till allt annat? Vilka är de samtida utvecklingstendenserna i de medielandskap, institutioner och offentligheter inom vilka programmets studenter kan tänkas verka?