Tre studenter som räcker upp handen.

Omvandla dina ämneskunskaper till ett viktigt arbete – bli lärare

Program

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan

Har du ämneskunskaper som du vill förmedla till andra? Vill du leda ungdomars lärande? Kompletterande pedagogisk utbildning är en distansutbildning – för dig som redan har ämnesstudier från högskola eller universitet och vill komplettera studierna med en ämneslärarexamen. Ämneslärarexamen ger dig behörighet att undervisa i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågan på behöriga ämneslärare förväntas öka Arbetsmarknaden för ämneslärare är fortsatt god. Efterfrågan på ämneslärare kommer att öka. Enligt Länsstyrelsen kommer det att fattas 3 700 ämneslärare i Stockholmsregionen år 2020. Läs om ämnets forskning
Distansutbildning som ger professionell lärarkompetens inom dina ämnen Detta är en till största delen nätbaserad distansutbildning på heltid om sammanlagt 90 högskolepoäng. Den innehåller kurser som ger allmänna lärarkunskaper (utbildningsvetenskaplig kärna) och verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Obligatoriska träffar på högskolan ingår. Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller bland annat kurser om lärande och bedömning i flerspråkiga klassrum, betygssättning, konflikthantering, ledarskap, pedagogiska tanketraditioner och didaktisk forskning. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av 20 veckors praktik fördelat på tre perioder, en under varje termin på utbildningen, förlagd till särskilda grund- och gymnasieskolor. Under dessa praktikperioder följer du en lärares arbetsdagar och provar på läraryrket. Du utvecklar de generella och praktiska kompetenser som det kommande yrket kräver med stöd av en handledare. Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter närvaro på heltid. De interkulturella inslagen i utbildningen sätter kunskaper om kultur, värderingar, identitetsbildningar, språk och livsstilar i fokus; kunskaper som är avgörande i den kulturella mångfald som präglar dagens skola. Utbildningsvetenskaplig kärna (24 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (6 hp) Utbildningsvetenskaplig kärna (15 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp) Utbildningsvetenskaplig kärna (21 hp), Verksamhetsförlagd utbildning (9 hp) Arbetssätt Detta är främst en nätbaserad distansutbildning på heltid. Obligatoriska träffar på högskolan ingår.
Förankra dina ämneskunskaper och led ungdomar i deras lärande Programmet passar dig som brinner för ämneskunskaper och älskar att arbeta med ungdomar. Som student är du nyfiken på att hela tiden lära dig mer och vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och är medveten om dess betydelse när det gäller att stödja barns och ungdomars utveckling. Därför är det viktigt att du känner dig trygg i din egen språkanvändning samt att du själv tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan även skönlitteratur. Vid Södertörns högskola finns möjligheten att bli antagen till utbildningen inom skolämnena biologi, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap och svenska. Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b098', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b098 .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b098 .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929b098 .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för denna utbildning? Se fakulitetsnämndens beslutad lista.