Din framtid!

Efterfrågan på behöriga ämneslärare förväntas öka

Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på lärare öka i Stockholmsregionen. De kunskaper, färdigheter och förmågor du utvecklar under utbildningen ger dig goda förutsättningar för att leda äldre elevers lärande – framförallt elever i gymnasieskolan men även elever i årskurs 7-9 och i vuxenutbildningen (Komvux).

Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där elever med olika erfarenheter möts. Utöver yrkestiteln och behörigheten är din pedagogiska kompetens och ämneskunskap värdefull även i andra yrkesinriktningar.

Vad gör tidigare studenter nu?

Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som ämneslärare i gymnasieskolan och i årskurs 7-9 samt i vuxenutbildningen.