90 hp

HT2019

100%

Campus

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – biologi

För dig som vill bli lärare med biologi som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng i biologi. Det innefattar även att du ska ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Följande områden ska ha ingått i dina ämnesstudier: cellbiologi, zoologi, botanik, mikrobiologi, genetik eller motsvarande.