Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

90 hp

Höst

100%

Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – filosofi

För dig som vill bli lärare med filosofi som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng i filosofi. Det innefattar även att du ska ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Det inkluderar även minst 30 högskolepoäng inom det teoretisk-filosofiska området samt 30 högskolepoäng inom det praktisk-filosofiska området.