90 hp

HT2019

100%

Campus

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – filosofi

För dig som vill bli lärare med filosofi som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng i filosofi. Det innefattar även att du ska ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Det inkluderar även minst 30 högskolepoäng inom det teoretisk-filosofiska området samt 30 högskolepoäng inom det praktisk-filosofiska området.