90 hp

Höst

100%

Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – filosofi

För dig som vill bli lärare med filosofi som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng i filosofi. Det inkluderar även minst 30 högskolepoäng inom det teoretisk-filosofiska området samt 30 högskolepoäng inom det praktisk-filosofiska området.

Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för utbildningen? Ta del av ämneskraven under "Varför programmet?".