90 hp

Höst

100%

Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – geografi

För dig som vill bli lärare med geografi som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng inom geografi.

Alternativt 90 högskolepoäng inom ämnet geografi, och 30 högskolepoäng inom samhällsplanering, geologi, hydrologi, meteorologi eller geovetenskap – totalt 120 högskolepoäng.

Alternativt 90 högskolepoäng inom kulturgeografi eller samhällsgeografi och 30 högskolepoäng inom naturgeografi eller geovetenskap, eller omvänt – totalt 120 högskolepoäng.

Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för utbildningen? Ta del av ämneskraven under "Varför programmet?".