Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar avslutade ämneskurser om minst 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett ämnesområde. För varje undervisningsämne gäller specifika ämneskrav, se av Fakultetsnämnden beslutad lista.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng