90 hp

Höst

100%

Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – historia

För dig som vill bli lärare med historia som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng inom historia.

Alternativt 90 högskolepoäng inom historia och 30 högskolepoäng inom ämnena ekonomisk historia, idéhistoria, arkeologi eller antikens kultur och samhällsliv – totalt 120 högskolepoäng.

Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för utbildningen? Ta del av ämneskraven under "Varför programmet?".