Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande

90 hp

Höst

100%

Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – historia

För dig som vill bli lärare med historia som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng inom historia.

Alternativt 90 högskolepoäng inom historia och 30 högskolepoäng inom ämnena ekonomisk historia, idéhistoria, arkeologi eller antikens kultur och samhällsliv – totalt 120 högskolepoäng.

Oavsett vilken av kombinationen ovan du har läst, innefattar det att du ska ha fullgjort ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 högskolepoäng.