90 hp

HT2019

100%

Campus

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan –religionskunskap

För dig som vill bli lärare med religionskunskap som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng inom religionsvetenskap. Det inkluderar ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.