90 hp

Höst

100%

Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – samhällskunskap

För dig som vill bli lärare med samhällskunskap som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng. Varav 90 högskolepoäng inom ämnet statsvetenskap och 30 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi

Alternativt 90 högskolepoäng inom ämnet statsvetenskap, 15 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi och 15 högskolepoäng inom annat samhällsvetenskapligt område – totalt 120 högskolepoäng. I kurserna inom nationalekonomi ska studier i internationell ekonomi ingå.

Oavsett vilken av kombinationen ovan du har läst, innefattar det att du ska ha fullgjort ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för denna utbildning? Se fakulitetsnämndens beslutad lista. Pdf, 297.6 kB.