90 hp

Höst

100%

Distans

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan – samhällskunskap

För dig som vill bli lärare med samhällskunskap som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng. Varav 90 högskolepoäng inom ämnet statsvetenskap och 30 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi

Alternativt 90 högskolepoäng inom ämnet statsvetenskap, 15 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi och 15 högskolepoäng inom annat samhällsvetenskapligt område – totalt 120 högskolepoäng. I kurserna inom nationalekonomi ska studier i internationell ekonomi ingå.

Vill du veta mer om de ämneskrav som behövs för utbildningen? Ta del av ämneskraven under "Varför programmet?".