Din framtid!

Bred kompetens för en framtid inom kultursektorn

Efter studier har du bland annat kunskaper inom företagsekonomi, idéhistoria, kommunikation och juridik. Med andra ord är Konst, kultur och ekonomi ett program av mångvetenskaplig karaktär, vilket resulterar i att du efter studier har en bred kompetens.

Programmet ger dig gedigen kunskap inom kulturvetenskap, företagsekonomi och andra relevanta områden, som till exempel upphovsrätt. Du har en stor bredd av olika färdigheter som är användbara i olika yrkesroller. Exempelvis har du kompetens inom ekonomisk vetenskap och metodlära, företagande, redovisning och beskattning och ekonomistyrning. Du är även kunnig i strategisk marknadsföring, investering och finansiering, immaterialrätt, projektorganisering och projektledning samt organisationsteori.

Med andra ord har du en bred yrkesmässig repertoar vilket är en stor styrka på arbetsmarknaden. Du har dubbla kompetenser som behövs i samhället idag: En gedigen företagsekonomisk grund och en god humanistisk bildning.

Vad gör tidigare studenter nu?

Våra studenter är väl sedda i kultursektorn och de flesta tidigare studenter jobbar inom kulturområdet. Inom kultursektorn arbetar tidigare studenter med uppgifter som projektledning, publikarbete, marknadsföring och administration. Inom kommunerna arbetar tidigare studenter på kulturförvaltningar, i kulturprojekt och i barn- och ungdomsverksamhet.

En del tidigare studenter arbetar även som egna företagare och som projektanställda. Exempelvis som producenter för fria teatergrupper, med eget musikförlag eller med marknadsföring av kulturprojekt.