Din framtid!

Arbeta med kulturproduktion, administration eller som kulturentreprenör 

Efter utbildningen blir din styrka på arbetsmarknaden förmågan både till analytiskt och kritiskt tänkande samt att driva projekt. Dina kunskaper är speciellt inriktade på den kulturella och kreativa sektorn, men kommer också att vara värdefulla i andra branscher. Du besitter en spetskompetens inom ditt huvudämne företagsekonomi eller idéhistoria.

Inom den offentliga kultursektorn kan du till exempel jobba som strateg, administratör eller handläggare på departement, myndigheter och regionala och kommunala förvaltningar. På kulturföretag och inom det fria kulturlivet kan du jobba som projektledare och producent med publikarbete, marknadsföring, planering och administration. Du kan också jobba som projektledare inom ideell sektor. Båda inriktningarna ger dig behörighet att studera vidare på magister- eller mastersnivå, vilket i sin tur ger behörighet till forskarstudier.

Du som väljer företagsekonomi som huvudämne kommer att ha stor nytta av en företagsekonomisk kompetens i ditt yrkesliv, oavsett om du vill arbeta som kulturstrateg eller konsult inom kulturella och kreativa branscher eller som kulturmanager inom ett större kulturföretag. Med en examen i företagsekonomi har du dessutom möjligheten att arbeta som ekonom. Kunskaper i företagsekonomi är användbara även inom den offentliga sektorn. Företagsekonomer finns i alla typer av organisationer och verksamheter.

Om du väljer idéhistoria som huvudämne utvecklar du förmågan att förstå historiska och nutida fenomen ur ett kritiskt perspektiv. Du kan analysera och förstå hur idéer och föreställningar förändras över tid. Det är förmågor inom yrkeslivet som blir allt viktigare när omställningen inom arbetsliv och hållbarhet accelererar.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter från Konst, kultur och ekonomiprogrammet arbetar idag bland annat som handläggare på myndigheter och departement, som kulturstrateger, förmedlare, verksamhetsledare eller platsutvecklare inom kommunal och regional verksamhet. Vissa jobbar som strateger och marknadsförare på event- och PR-byråer, eller som kommunikatörer, verksamhetschefer inom olika kreativa branscher. Andra jobbar även som ekonomer och account-managers, som marknadsföringsansvariga, marknadschefer, projektledare och utvecklingsledare både inom kulturella och kreativa branscher, men även inom traditionellt näringsliv. Det finns även de som har startat egna företag, blivit kulturentreprenörer eller frilansande producenter.