Vad ingår?

Kombinerade kunskaper inom konst, kultur och företagsekonomi

Konst, kultur och ekonomi är tre år och omfattar sex terminer. Under den första terminen läser du om kultur- och konstbegrepp, ekonomisk vetenskap och metodlära. Du lär dig även om kommunikation, medier, offentlighet och moderniteter. Den andra terminen har istället fokus på samhället, marknad och företagande samt projektledning och projektorganisering. Du studerar redovisning och beskattning tillsammans med kultur- och designpolitik.

Under den tredje terminen studerar du bland annat strategisk marknadsföring, kulturmanagement och ekonomistyrning. Under den fjärde terminen går du ut på praktik i tio veckor och har möjlighet att göra praktiken på en kulturorganisation av ditt intresse. Under denna termin får du även läsa om estetikens idéhistoria samt om kritik och förmedling.

Under termin fem lär du dig om kulturstudier och estetisk teori, investering och finansiering samt grundläggande organisationsteori. Under denna termin genomför du även ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en B-uppsats. Du har här möjligheten att fördjupa dig i ett område som du finner intressant. Den sista terminen läser du företagsekonomi vilket innefattar en C-uppsats inom ämnet. Du får här chansen att undersöka ett valfritt företagsekonomiskt tema.

Termin 1

Kultur- och konstbegrepp, Ekonomisk vetenskap och metodlära, Kommunikation, Medierna, offentligheten och moderniteten

Termin 2

Samhälle, marknad och företagande, Projektorganisering och projektledning, Redovisning och beskattning, Kultur- och designpolitik

Termin 3

Strategisk marknadsföring, Kulturmanagement, Ekonomistyrning, Immaterialrättsliga avtal

Termin 4

Praktik inom programmet KKE, Estetikens och kulturteorins idéhistoria, Kritik och förmedling

Termin 5

Kulturstudier och estetisk teori, Investering och finansiering, Grundläggande organisationsteori, B-uppsats

Termin 6

Företagsekonomi C

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Gästföreläsningar, studiebesök och fältstudier förekommer. Du examineras bland annat genom sals- och hemtentamen, individuella skriftliga inlämningar, muntliga framträdanden, projekt- och grupparbeten samt aktivt deltagande på seminarier.

Sista delen av utbildningen, C-uppsatsen, examineras genom författande av vetenskapligt arbete, deltagande på seminarier, försvar av uppsats samt opponering av annan students uppsats.