Varför programmet?

En utbildning som förbereder dig för ett kreativt yrke

Konst, kultur och ekonomi är programmet för dig som har hjärtat inom kultur och vill stärka dina kunskaper i företagsekonomi. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta i privata eller offentliga organisationer som inriktar sig på kultur och samhälle. Om du vill arbeta med konst och kultur, men samtidigt ha gedigen kunskap inom flera relevanta områden, ska du studera detta program.

Kultursektorn och de kreativa yrkesområdena växer och är i ständig förändring. Kultursektorn innefattar allt från traditionella till nytänkande konstformer. Till exempel bildkonst, scenkonst, musik, film och festivaler till events, sponsring och kulturindustrier.

I takt med att kultur- och mediesektorn blir större ökar också behovet av människor med kunskaper i ekonomi, marknadsföring, projektledning och juridik. Här får du de verktyg du behöver för att tillsammans med konstnärer, kulturskapare och andra kreatörer förverkliga idéer och visioner. Du lär dig att omsätta din företagsekonomiska kunskap i kulturprojekt, kulturpolitik och kulturteori. I utbildningen ingår bland annat att du studerar och analyserar kulturinstitutioner och företag.

Du förbereds för ett kreativt yrke där du får omvandla ditt engagemang och dina intressen till arbete och projekt. Programmet är mångsidigt för att du ska få bästa förutsättningarna i din framtida yrkesroll där du kan bemöta såväl konstnärer som medborgare, publik och finansiärer.

Det som lockade mig att söka till just Södertörn var känslan av nytänkande. Det kändes annorlunda från andra högskolor, som en positiv fläkt i mängden och det drogs jag till. Programmet var väldigt givande och passade mig himla bra. Variationen och sättet man uppmuntrades vrida och vända på saker och ting för att forma olika perspektiv lärde mig mycket som jag haft nytta av senare.

Nishti Ismaili, ekonomi- och managementkonsult

Nishti Ismaili, ekonomi- och managementkonsult

Alumn – Konst, kultur och ekonomi