Varför programmet?

Utveckla kunskaper och färdigheter inom den kulturella och kreativa sektorn

Vi omger oss dagligen med konst och kultur i form av musik, texter, bilder, filmer och spel. Konst och kultur är centrala delar av alla människors vardag. Men vad kännetecknar kreativa arbetsplatser? I det här programmet kommer du att utforska en mängd olika företeelser och områden i den kulturella och kreativa sektorn, så som kulturproduktion, kulturmarknader, konstvärldar och kulturpolitik. Du kommer att lära dig att praktiskt kommunicera och förmedla kultur, att skriva kritik men också att leda och driva projekt, budgetera, söka finansiering, tillämpa och förstå immaterialrätt.

Du förbereds för ett kreativt yrke där du kan omvandla dina talanger, ditt engagemang och dina kunskaper till ett kreativt arbetsliv inom offentliga organisationer, i företag eller som kulturentreprenör eller kulturproducent.

Programmet tar upp frågor om hur idéer om ekonomi, politik och estetik formar samhället och kulturen. Kultursektorn och de kreativa yrkesområdena växer och förändras ständigt och utgör en betydande del av samhällsekonomin. Du utvecklar förmågan att analysera och förstå skeenden inom den kulturella och kreativa sektorn i ett kritiskt och fördjupat ekonomiskt eller historiskt perspektiv, beroende på vilket huvudämne du väljer.