Din framtid!

Arbeta med hållbar utveckling inom en bransch som passar dig

Efter dina studier har du en bred bildning. Det innebär att du har kunskap och kompetens för flera yrkesområden inom en variation av branscher. Du kan bland annat välja att arbeta som projektledare, strateg, samordnare, utvärderare, utredare, konsult med uppgifter som samhällsplanering, implementering och regional utveckling.

Du har flera möjliga arbetsplatser, exempelvis inom kommuner, statliga myndigheter, företag eller föreningar. Du kan också arbeta inom näringsliv, forskning eller utbildning. Med den etnologiska inriktningen och din spetskompetens i hållbar utveckling är du attraktiv på arbetsmarknaden. Du har en unik förståelse för hur människor lever, tänker och beter sig gällande hållbar utveckling.

Utöver dina kompetenser för arbetslivet har du kunskap som gynnar ditt eget privatliv och fritid. Du har kunskapen att bidra till en mer hållbar värld och har en ökad förståelse för komplexa problem.

Efter studierna har du även grundläggande teoretisk och kunskapsmässig kompetens för vidare studier.