Vad ingår?

Studera hållbarhet utifrån flera perspektiv

Programmet är på tre år vilket innebär sex terminer. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Under det första året läser du om hållbar utveckling i social och historisk kontext samt etnologi. Under detta första år ligger fokus på de långa och globala perspektiven. Detta gör du utifrån etnologiska, historiska och filosofiska frågeställningar.

Efter det första året studerar du istället med ett fokus på konkreta och dagsaktuella frågor. Under år två läser du Etnologi B och om hållbar utveckling. Här får du bland annat genomföra ett verksamhetsnära projektarbete.

Det sista året studerar du kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete. I Etnologi C ska du bland annat producera ett självständigt, vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats.

Termin 1

Hållbar utveckling i social och historisk kontext, 30 hp

Termin 2

Etnologi A, 30 hp

Termin 3

Etnologi B, 30 hp

Termin 4

Hållbar utveckling, plats och praktik, 30 hp

Termin 5

Etnologi C, 30 hp

Termin 6

Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 hp

Arbetssätt

Studierna bedrivs på heltid. Det innebär cirka sex till åtta timmar lärarledd tid per vecka. Utöver det tillkommer tid för studiebesök och grupparbeten. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier och examinationsformerna varierar mellan kurserna.

Den första delkursen läser du tillsammans med studenter från miljövetenskap och retorik. Det ger dig en tvärvetenskaplig ingång till området samt möjligheten till många nya kontakter.

Under utbildningen ingår praktik med möjlighet till att studera utomlands. Du studerar tillsammans med cirka 30 studenter.