Varför programmet?

Lär dig hur hållbar utveckling kommer till uttryck i några av samhällets arenor

Hållbar utveckling kan innebära flera saker. För många innebär det en vision om en ljusare framtid. För andra handlar det om rättvisa, lika värde och trygghet. Kulturanalys med inriktning hållbar utveckling är för dig som vill arbeta för att förhindra fattigdom och med social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Du utbildas för att genomföra hållbar utveckling med en kritisk medvetenhet kring begreppens användning.

Hållbarhet är ett viktigt ämne på i stort sett alla samhälleliga arenor. Vi behöver hållbar utveckling för att gynna kommande generationer och för vår planet. Programmet ger dig en unik ingång till detta genom kulturella aspekter. Det ger dig bättre möjlighet att arbeta med implementering av hållbara strukturer och bättre förståelse för problem.

Bland annat får du studera skillnader mellan policy och praktik och lär dig hantera komplexa samhällsproblem och målkonflikter inom ramen för hållbar utveckling. Du undersöker makt och sociala orättvisor, skillnader mellan stad och land och förändringen av mänskliga beteenden. Du får diskutera värderingar, etiska och estetiska frågor och lär dig om social/grön ekonomi.

Programmet har fokus på hållbarhet i en rural/urban kontext och social hållbarhet, samt etnografisk och interaktiv metod. Det innebär bland annat att du under studierna lär dig besvara frågor som vad det innebär att leva på ett hållbart sätt. Du lär dig förstå hur det kan kopplas till värderingar och världsbilder samt hur begreppet används i olika rörelser och i politiska sammanhang.