Fyra studenter samlar sig framför ett gruppfoto.

Vill du ha en ekonomexamen och bli expert på logistik?

Program

Logistik och ekonomi

180 hp

Höst

100%

Campus

Logistik handlar om tajming. Material och varor ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, till konkurrensmässigt pris och med minsta möjliga miljöpåverkan. I en global värld blir logistiken allt viktigare. Det gör att efterfrågan på personal med logistikkunskaper ökar. Utbildningen gör dig expert på tajming, samtidigt som du får en ekonomexamen.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Möjlighet att arbeta både med logistik och ekonomi inom flera branscher Arbetsmarknaden för logistiker ser mycket positiv ut. Näringslivet efterfrågar högskoleutbildade ekonomer med logistik som specialitet. Efter studier har du en ekonomexamen med spetskompetens i logistikfrågor. Programmet ger dig möjlighet att arbeta med logistik, inköp och produktion. Med en ekonomexamen kan du även söka dig till mer traditionella ekonomijobb inom olika företag och organisationer. Efter programmet kan du söka att studera vidare på magister- och masterprogram inom företagsekonomi. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har fått jobb ganska snart efter examen. Flera har snabbt hamnat i roller som logistikchef, inköpschef eller på ekonomiavdelningen. Många hamnar på inköpssidan i olika typer av företag och organisationer. Andra arbetar med produktion och produktionsplanering. Det är även vanligt med arbeten inom transportnäringen. Läs om ämnets forskning Jag arbetar som taktisk transportoptimerare på Dagab som är ett inköps- och logistikbolag inom Axfoodkoncernen. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att effektivisera och förbättra våra transportflöden och distributions-upplägg med hjälp av olika optimerings- och analysverktyg. Mitt tips till dig som vill jobba inom logistik är att logistiken är väldigt bred så våga prova på olika spår. Sen om möjligheten ges, testa både operativa och mer strategiska roller. Martin Nilsson Alumn Logistik och ekonomi
Bred kompetens om logistik och ekonomi Programmet innehåller två delar – logistik och ekonomi. Du läser företagsekonomi A, B och C tillsammans med programspecifika kurser. Kontinuerligt under utbildningen får du möta experter inom olika logistikområden. Utbildningen har tre centrala ämnen – finansiering, inköp och transporter. Du får även lära dig om näthandeln som blir allt viktigare. Samt hur internet och digitalisering påverkar företagande. Du får dessutom studera Lean-produktion, som på senare år har blivit allt mer aktuellt. De programspecifika kurserna innebär en fördjupning inom olika specialområden inom logistiken. Dessa kurser är speciellt utformade för att du ska få aktuell kunskap inom de viktiga områden som en logistiker måste behärska. Eftersom området ständigt förändras så uppdateras kurserna med jämna mellanrum. De programspecifika kurserna belyser områden som logistik, kvalitets- och miljöteknik, transportsystem, transportjuridik och inköpslogistik. Termin 1 Företagsekonomi A Termin 2 Grundläggande logistik, Tillämpad logistik – projekt, Grundläggande kvalitetsteknik, Grundläggande miljöteknik Termin 3 Företagsekonomi B, Statistik för ekonomer Termin 4 Transportjuridik, Civilrätt, Företagsekonomi B Termin 5 Transportsystem, Logistiksystem, Inköpslogistik, Tillämpad logistik 2 Termin 6 Företagsekonomi C Arbetssätt Programmet är treårigt och ges på helfart. Undervisningen kan variera mellan olika kurser, men sker vanligen i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper. Under utbildningen har du flera projektarbeten där du får tillämpa dina kunskaper på företagsrelaterade problem. Du examineras bland annat genom skriftlig tentamen, inlämningar och aktivt deltagande på seminarier. I programmets sista kurs, Företagsekonomi C, genomför du en självständig C-uppsats. Det ger dig möjlighet att göra en ytterligare fördjupning inom logistikområden. Du kan till exempel lösa ett logistikproblem hos ett företag, vilket också ger dig en inblick i branschen. Du studerar tillsammans med cirka 45 andra studenter.
Effektivisera verksamheter med ett miljö- och kvalitetstänk Det här är en utbildning för dig som tycker om att planera, se helheter och ständigt vässa metoderna. Programmet passar både dig utan tidigare erfarenhet inom området, och dig som tidigare jobbat med logistikfrågor. Du får en ekonomexamen med en specialinriktning mot logistik. Du får dessutom kunskaper inom både företagsekonomi och juridik. Logistik förknippas ofta med fysiska transporter, till exempel lastbilar. Men i själva verket omfattar logistik det mesta som sker i företaget, allt från styrelsemötet till valet av transportform för olika varor. Det handlar om att optimera inköpskvantiteter, produktionsflöden, lagerhållning, marknadsaktiviteter och inte minst kapitalhantering. För att företag ska kunna visa ett gott slutresultat, behöver alla dessa delar fungera. Transporter, som är en central del av utbildningen, hänger nära samman med miljö- och klimatfrågor samt hållbar utveckling. Utbildningen lägger därför stort fokus på miljöperspektivet, både när det gäller transporter och företagande. Efter studier har du med dig ett viktigt miljö- och kvalitetstänk gällande både logistik och företagande. Det bästa med programmet skulle jag säga är bredden och möjligheten att utforska olika spår av logistiken. Mina drivkrafter är bland annat min nyfikenhet och vilja att lära mig nya saker. Jag fick upp ögonen för logistik på en av mina tidigare arbetsplatser i butik. Detta gjorde vidare att jag bestämde mig för att fördjupa mig och studera vidare inom området. Martin Nilsson Alumn Logistik och ekonomi