Din framtid!

Möjlighet att arbeta både med logistik och ekonomi inom flera branscher

Arbetsmarknaden för logistiker ser mycket positiv ut. Näringslivet efterfrågar högskoleutbildade ekonomer med logistik som specialitet. Efter studier har du en ekonomexamen med spetskompetens i logistikfrågor.

Programmet ger dig möjlighet att arbeta med logistik, inköp och produktion. Med en ekonomexamen kan du även söka dig till mer traditionella ekonomijobb inom olika företag och organisationer.

Efter programmet kan du söka att studera vidare på magister- och masterprogram inom företagsekonomi.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter har fått jobb ganska snart efter examen. Flera har snabbt hamnat i roller som logistikchef, inköpschef eller på ekonomiavdelningen. Många hamnar på inköpssidan i olika typer av företag och organisationer. Andra arbetar med produktion och produktionsplanering. Det är även vanligt med arbeten inom transportnäringen.