Varför programmet?

Effektivisera verksamheter med ett miljö- och kvalitetstänk

Det här är en utbildning för dig som tycker om att planera, se helheter och ständigt vässa metoderna. Programmet passar både dig utan tidigare erfarenhet inom området, och dig som tidigare jobbat med logistikfrågor. Du får en ekonomexamen med en specialinriktning mot logistik. Du får dessutom kunskaper inom både företagsekonomi och juridik.

Logistik förknippas ofta med fysiska transporter, till exempel lastbilar. Men i själva verket omfattar logistik det mesta som sker i företaget, allt från styrelsemötet till valet av transportform för olika varor. Det handlar om att optimera inköpskvantiteter, produktionsflöden, lagerhållning, marknadsaktiviteter och inte minst kapitalhantering. För att företag ska kunna visa ett gott slutresultat, behöver alla dessa delar fungera.

Transporter, som är en central del av utbildningen, hänger nära samman med miljö- och klimatfrågor samt hållbar utveckling. Utbildningen lägger därför stort fokus på miljöperspektivet, både när det gäller transporter och företagande. Efter studier har du med dig ett viktigt miljö- och kvalitetstänk gällande både logistik och företagande.