Två kvinnliga studenter i trappa hållandes dator och kursböcker.

Utveckla företag in i morgondagens digitala samhälle

Program

Management med IT

180 hp

HT2019

100%

Campus

Vill du veta hur man styr företag? Vill du även veta hur man kan utveckla företag genom digitala lösningar? Management med IT är för dig som har ett intresse av företagsekonomi och teknik. Kombinationen gör dig efterfrågad på en allt mer digitaliserad marknad och du får verktyg att leda, stötta och utveckla företag in i framtiden.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.