Din framtid!

Bred kompetens för arbete inom det internationella mediesamhället

Efter utbildningen har du en utvecklad förståelse för mediernas roll i olika samhällen. Du har en bred kompetens som gör det möjligt att arbeta inom flera olika yrken med koppling till det internationella mediesamhället.

Du kan arbeta inom fält direkt kopplade till medie- och kommunikationsbranschen som PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring. Exempel på yrken är medieanalytiker, kommunikatör, PR-konsult, medieproducent, omvärldsanalytiker, researcher, skribent och webbredaktör. Denna breda utbildning kan även leda till yrken inom utbildning och opinionsbildning, översättning, journalistik och grafisk formgivning. Vanliga arbetsplatser är myndigheter, organisationer, företag inom reklam och marknadsföring, PR-byråer och förlag.

Efter studierna kommer du att ha en god analytisk och kritisk förmåga, och behärska olika kommunikationstekniker för olika sammanhang och syften. Du har verktyg för att förstå vad som sker i samhället, hitta information samt arbeta och tänka självständigt. Genom alla delar av utbildningen har du även utvecklat din förmåga att skriva och producera texter, både på engelska och svenska. Samtidigt har du genom kunskap och förståelse blivit en medveten medieanvändare. Kompetenser som är användbara i flera yrkesroller än de direkt kopplade till det internationella mediesamhället.