Vad ingår?

Vetenskapligt grundad kunskap om dagens mediesamhälle och djupa språkkunskaper

Inom programmet läser du medie- och kommunikationsvetenskap upp till C-nivå. Kurserna belyser mediers uttrycksformer, institutioner, teknologier och produktionsvillkor. Samtidigt får du kunskap om de dominerande medieområdena som exempelvis kultur och underhållning, nyheter och journalistik, reklam och sociala medier. Efter dessa kurser kommer du att ha god kunskap om mediernas roll i kultur och samhälle, både på såväl individ- som samhällsnivå.

Studierna i medie- och kommunikationsvetenskap kombineras med A- och B-kursen i engelska. Språkstudierna ger dig både muntliga och skriftliga färdigheter men även kunskap om språkområdets kultur, litteratur och historia. Du får ett historiskt perspektiv och förståelse för engelskans växande roll i världen.

Under den sista terminen får du möjlighet att välja om du vill bredda din utbildning med en termin i ett tredje ämne, göra praktik eller studera utomlands. Programmet har en nära samverkan med medie- och kommunikationsbranschen vilket gör att du som student har goda kontakter för praktik, samt får göra studiebesök och ta del av gästföreläsningar.

Termin 1

Medie- och kommunikationsvetenskap A

Termin 2

Engelska A

Termin 3

Medie- och kommunikationsvetenskap B

Termin 4

Engelska B

Termin 5

Medie- och kommunikationsvetenskap C

Termin 6

Valbara kurser: praktik, utlandsstudier eller kurser inom ett tredje ämne

Arbetssätt

Utbildningen ges på heltid men antal lärarledda tillfällen varierar mellan kurserna. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, seminarier, studiebesök och gästföreläsningar. Du examineras genom salstentamen, hemtentamen samt presentationer både individuellt och i grupp.

Medier, engelska och globalisering startar varje vårtermin och du studerar med 40 andra studenter. Inför seminarier och grupparbeten delas ni in i mindre arbetsgrupper.