Varför programmet?

Vill du arbeta med medier och kommunikation i internationella sammanhang?

I vår vardag ökar det internationella inflytandet genom effektivare och snabbare kommunikationer och världen krymper. Engelskan får en allt viktigare roll och är idag det officiella språket för FN, EU och flera svenska företag och organisationer. I takt med världens globalisering ökar efterfrågan på internationell kommunikativ kompetens. Programmet Medier, engelska och globalisering möter samhällets utveckling och ger dig gedigna kunskaper inom engelska och kompetenser för arbete inom dagens mediesamhälle.

Inom programmet varvas studier i medie- och kommunikationsvetenskap med engelska. Du får en omfattande teoretisk kompetens samtidigt som du utvecklar din förmåga att på ett pedagogiskt och professionellt sätt presentera tankar och kunskaper för andra. Medie- och kommunikationsvetenskapen tillsammans med det globala perspektivet och engelska språkkunskaper ger dig djupare förståelse för hur olika medier fungerar och vad de har för effekter, både lokalt och globalt.

Genom återkommande exempel på hur politik, näringsliv och kultur påverkas av mediala händelser från internationella aktörer anknyter programmet till flera viktiga samhällsfrågor. Du får genom kritisk teori och massmediers kulturhistoria stor förståelse för opinionsbildningens och identitetsskapandets villkor i dagens globala mediesamhälle.

Programmet tar upp frågor som: Hur hänger medier samman med makt? Hur representeras olika grupper i medier? Vilken roll spelar sociala medier för olika gräsrotsrörelser och människors identitetsskapande? Utbildningen lyfter flera aspekter av medier och medieanvändning och du tränas i att tänka kritiskt och reflektera över mediers påverkan – både för samhället och individen.