Kvinnlig och manlig student framför Fn:s globala mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringen

Miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån ett omfattande perspektiv

Program

Miljö och utveckling

180 hp

HT2019 / VT2020

100%

Campus

Har du ett intresse för miljöfrågor? Vill du få miljövetenskaplig kunskap som du kan använda i praktiken, både i yrkeslivet och privat? Programmet ger dig både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap om kopplingen mellan naturliga system och vårt samhälle – för en bred förståelse om miljö- och hållbarhetsfrågor.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Lovisa

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.