Instrument i fysik, biologi, jordglob

Bredda din behörighet för vidare högskolestudier

Program

Naturvetenskapligt basår

60 hp

Höst

100%

Campus

Naturvetenskapligt basår är en förutbildning som ger dig behörighet till utbildningar som kräver grundläggande naturvetenskaplig behörighet. Det är också ett utmärkt sätt att förbereda för framtida högskolestudier. Basåret ger dig behörighet att söka en mängd utbildningar, till exempel ingenjörsutbildningar samt inom medicin och ger även en ökad allmän kompetens inom naturvetenskap och matematik.

Basåret är en behörighetsgivande utbildning vilket innebär att du inte kan räkna in poängen i en akademisk examen.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår lärare Christian

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Öppnar dörrar till många utbildningar Basåret ger dig grundläggande behörighet i de naturvetenskapliga ämnena samt matematik och öppnar upp dörrarna till en stor mängd utbildningar. Viktiga framtidsyrken såsom civilingenjör, datavetare, yrken inom life science, läkare, tandläkare, kemist, biolog men också mer tvärvetenskapliga yrken som miljövetare. Förutom behörighet till vidare högskole- och universitetsstudier får du med ett godkänt resultat på utbildningen en garanterad plats om du söker till kandidatprogrammet Miljö och utveckling. Basåret ökar din förmåga till problemlösning och de flesta studenter läser utbildningen för att sedan kunna läsa vidare på högskola eller universitet. Efter basåret kommer du vara mycket väl förberedd för vidare studier.
Ökad kunskap i naturvetenskapliga ämnen Naturvetenskapligt basår är en behörighetsgivande förutbildning som ger grundläggande färdigheter genom kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Basåret riktar sig till dig som vill läsa vidare på en högre naturvetenskaplig utbildning men saknar delar av den behörighet som krävs. Syftet med naturvetenskapligt basår är också att förbereda dig som student för fortsatta högskolestudier. Kurser som ingår Matematik 4 Fysik 1a Fysik 2 Biologi 1 Biologi 2 Kemi 1 Kemi 2 Arbetssätt Undervisningen sker främst genom föreläsningar och övningar/laborationer. Examinering sker framförtallt genom inlämning av skriftliga uppgifter och skriftliga tentamen. Muntliga redovisningar av projektarbeten eller övningar/laborationer kan också förekomma. Naturvetenskapligt basår innebär heltidsstudier på 40 timmar i veckan.
En stabil grund för fortsatta studier Basåret ger dig en bra grund för fortsatta studier på högskola eller universitet. Som student får du en förståelse för hållbar utveckling. Vårt samhälle blir allt mer komplext och för att förstå samhället är matematik och de naturvetenskapliga ämnena är en av nycklarna. Som student på Naturvetenskapligt basår får du en förståelse för alla ämnen som bygger upp hela universum. Basåret ger även en tillämpad kunskap på hur dessa ämnen påverkar miljön och människan och hur de används inom industri och tillverkning.