Vad ingår?

Ökad kunskap i naturvetenskapliga ämnen

Naturvetenskapligt basår är en behörighetsgivande förutbildning som ger grundläggande färdigheter genom kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Basåret riktar sig till dig som vill läsa vidare på en högre naturvetenskaplig utbildning men saknar delar av den behörighet som krävs. Syftet med naturvetenskapligt basår är också att förbereda dig som student för fortsatta högskolestudier.

Kurser som ingår

Matematik 4
Fysik 1a
Fysik 2
Biologi 1
Biologi 2
Kemi 1
Kemi 2

Arbetssätt

Undervisningen sker främst genom föreläsningar och övningar/laborationer. Examinering sker framförtallt genom inlämning av skriftliga uppgifter och skriftliga tentamen. Muntliga redovisningar av projektarbeten eller övningar/laborationer kan också förekomma.

Naturvetenskapligt basår innebär heltidsstudier på 40 timmar i veckan.