Varför programmet?

En stabil grund för fortsatta studier

Basåret ger dig en bra grund för fortsatta studier på högskola eller universitet. Som student får du en förståelse för hållbar utveckling. Vårt samhälle blir allt mer komplext och för att förstå samhället är matematik och de naturvetenskapliga ämnena är en av nycklarna.

Som student på Naturvetenskapligt basår får du en förståelse för alla ämnen som bygger upp hela universum. Basåret ger även en tillämpad kunskap på hur dessa ämnen påverkar miljön och människan och hur de används inom industri och tillverkning.