180 hp

Höst

100%

Campus

Personalvetarprogrammet med inriktning psykologi

Psykologi är ett ämne där intresset ligger i människors beteende och samspel. Som vetenskap vill psykologin, på ett metodiskt sätt, utforska hur människor handlar och upplever olika situationer. Hur och varför tänker, känner och agerar människor som de gör? Vill du undersöka hur människans psyke fungerar, arbeta inom ett område där kunskaper om människan behövs eller är du intresserad av psykologisk vetenskaplig metodik är psykologi ämnet för dig. Att studera psykologi innebär dessutom en stor personlig utveckling för många.

Med psykologi som huvudområde får du förståelse för mänskligt tänkande ur en mängd olika perspektiv - biologiska, neurologiska, kognitiva, sociala samt kulturella. Frågor som diskuteras är exempelvis hur människan utvecklas genom livet, hur människor beter sig i grupp och vilka faktorer som påverkar människors tankar, känslor och beteende. Psykologiämnet har en stark vetenskaplig förankring och du kommer få ta del av olika teorier och metoder. Ämneskunskap, vetenskaplig metod och statistik integreras och du tränas i att självständigt söka, ta till dig, sammanställa, analysera och utvärdera information.

Tidigare studenter som har läst Personalvetarprogrammet med inriktning psykologi arbetar idag inom rekrytering eller HR.

Viktigt att tänka på

Du antas till den inriktning du söker. Det innebär att du inte kan byta huvudområde inom programmet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion