Varför programmet?

En utbildning för dig som står på medarbetarnas och miljöns sida

Vetskapen om att människors arbetsmiljö och arbetsorganisation påverkar deras hälsa är numera allmänt känd. Med en utbildning som personalvetare får du verktygen för att se hur detta fungerar, och vad man kan göra för att påverkan ska vara positiv. Andra frågor som lyfts under programmet är hur organisationer arbetar med socialt ansvar, diskriminering i arbetslivet och hur föreställningar om genus, klass och etnicitet påverkar organisation och arbete. En personalvetare arbetar praktiskt, strategiskt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, och med en utbildning i ryggen blir du rustad för att skapa den bästa möjliga tillvaron.

Personalvetarprogrammet riktar sig till dig som har intresse för att utveckla organisationer och företag. Yrkesområdet är stort och innefattar allt från rekrytering och kompetensutveckling, till analys och strategisk planering. När du söker väljer du samtidigt vilket huvudområde du vill studera, psykologi eller sociologi. Psykologin har ett stort fokus på hur människor tänker, känner och handlar i relationer. Sociologin intresserar sig snarare för sociala processer och olika typer av relationer – från övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen.

Tidigare studenter har lyft fram det positiva i att Personalvetarprogrammet på Södertörns högskola innefattar kurser som genus och mångfald, och att det sammanlänkas med kurser om organisation och arbete. Kopplingen mellan de olika ämnena uppskattas på utbildningen och är ovanligt på HR- och personalvetarutbildningar vid andra lärosäten.