Din framtid!

Unik utbildning i ett fält med hög efterfrågan

Efter avslutad utbildning blir du expert på att främja politiska och andra kommunikationsprocesser och facilitator i hållbarhetsarbete. Som retorikkonsult med denna inriktning kan du arbeta med utvecklingsprojekt riktade mot samhällsproblem, medling i konflikter och förhandlingar kopplade till hållbar utveckling. Du kan verka inom informationsarbete, opinionsbildning eller vetenskapskommunikation.

Detta program är relativt nytt, och formulerat utifrån ett problem som har att göra med glappet mellan kunskap och handling i hållbarhetsfrågor – i hög grad ett kommunikativt problem. Tänkbara arbetsplatser och yrken är därför inom forskningskommunikation, myndigheters hållbarhetsarbete, kommunikationsbyråer, idéburna organisationer eller förlag och museum.

Det är samtidigt en bred retorikkonsultutbildning med fokus på hållbarhetsfrågor i vid bemärkelse. Du har därför goda förutsättningar att arbeta med frågor där man måste hantera motstridiga perspektiv, exempelvis kriskommunikation, förhandling och konflikthantering inom en organisation.