Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Unik utbildning i ett fält med hög efterfrågan

Efter avslutad utbildning blir du expert på att främja politiska och andra kommunikationsprocesser och facilitator i hållbarhetsarbete. Som retorikkonsult med denna inriktning kan du arbeta med utvecklingsprojekt riktade mot samhällsproblem, medling i konflikter och förhandlingar kopplade till hållbar utveckling. Du kan verka inom informationsarbete, opinionsbildning eller vetenskapskommunikation.

Detta program är relativt nytt, och formulerat utifrån ett problem som har att göra med glappet mellan kunskap och handling i hållbarhetsfrågor – i hög grad ett kommunikativt problem. Tänkbara arbetsplatser och yrken är därför inom forskningskommunikation, myndigheters hållbarhetsarbete, kommunikationsbyråer, idéburna organisationer eller förlag och museum.

Det är samtidigt en bred retorikkonsultutbildning med fokus på hållbarhetsfrågor i vid bemärkelse. Du har därför goda förutsättningar att arbeta med frågor där man måste hantera motstridiga perspektiv, exempelvis kriskommunikation, förhandling och konflikthantering inom en organisation.