Vad ingår?

Studera och arbeta med samhällsnytta genom retorik

Programmet börjar med ett år retorikstudier då du läser A- och B-kursen i ämnet. Du får kunskap i grundläggande retorisk teori och retorikhistoria, där du arbetar både teoretiskt och praktiskt. En återkommande uppgift är att du kritiskt granskar olika typer av retoriska texter och använder olika metoder för att leta efter och tolka underliggande budskap. Du kommer även att få möta centrala tankar inom retoriken från antik tid till idag.

Utbildningen fortsätter med tre terminer av programspecifika kurser, varav två ger retorik-, samhälls- och miljöorienterade perspektiv på politisk kommunikation, medborgarskap och hållbar utveckling. I dessa kurser varar du teoretiska kunskaper med praktiska tillämpningar, som exempelvis analys av information och desinformation, textproduktion och debatt. Den tredje programspecifika terminen består av kursen Att leda retorikprojekt, vilken behandlar strategisk kommunikation, marknadsföring och projektledning.

Programmet avslutas med kursen Retorik C, där du genomför ett självständigt arbete som presenteras skriftligt i en större uppsats.

I programmet ingår det ingen praktik, däremot förekommer både längre och kortare projekt med interna och externa uppdragsgivare. Tack vare dessa projektarbeten får du direktkontakt med arbetslivet och har goda chanser att knyta kontakter för framtiden.

Termin 1

Retorik A

Termin 2

Retorik B

Termin 3

Programspecifik fördjupning

Termin 4

Programspecifik fördjupning

Termin 5

Programspecifik fördjupning

Termin 6

Retorik C

Arbetssätt

Mellan 20 och 30 studenter antas varje vår och under terminen delas ni in i mindre seminariegrupper och arbetsgrupper. Undervisningen är varierad och du kommer få delta på allt från föreläsningar och seminarier, till workshops och studentledd undervisning. Den lärarledda undervisningen varierar mellan fyra och åtta timmar per vecka. Däremot förväntas du vara på plats på högskolan ungefär 20 timmar per vecka.

Programmet är noga med att variera examinationsformerna. Muntlig tentamen, minikonferenser och skrivuppgifter varvas med de mer klassiska sals- och hemtentamen samt uppsatsskrivning.