Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

För dig med brinnande samhällsengagemang och viljan att uttrycka det

Många av dagens viktigaste samhällsutmaningar kräver inte bara kunskap och teknologi, utan också att man förhandlar och kommer överens om lösningar. Det behövs därför både kunskap inom ämnet som diskuteras och kunskap om hur man underlättar beslutsfattande och kommunikation. Vi på Södertörns högskola har sett ett behov av en utbildning som kombinerar detta och har därför skapat Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling.

Programmet riktar sig till dig som har ett engagemang för samhällsfrågor, som exempelvis jämställdhet, miljö- och klimatfrågor och ekonomisk och social rättvisa. Du kommer inom programmet att utveckla de förmågor som behövs för att arbeta med att hjälpa utvecklingsprocesser som har med hållbar utveckling i bred bemärkelse att göra. Utbildningen går ut på att göra dig som student skicklig på att åstadkomma möten och givande samverkan mellan forskning, politik, näringsliv, ideella organisationer och medborgare.

Inriktningen för programmet har ett arbetssätt som kallas kritisk samhällsintegrerad pedagogik, vilket betyder att du får studera konkreta verkliga problem, interagera med viktiga aktörer och delta i debatter. Utbildningen är i hög grad praktisk och yrkesorienterad men bygger samtidigt på ett forskningsorienterat förhållningssätt. Det innebär att du som student använder din forskande förmåga för att analysera och navigera i de komplexa och verkliga problem som lyfts.