Din framtid!

Eftertraktad kunskap och spetskompetens inom flera fält

Efterfrågan på personer med högskoleutbildning inom sociala frågor är idag stor. Med Socionomprogrammet får du en fullvärdig utbildning med en socionomexamen. Utbildningens mångvetenskapliga och mångkulturella inriktning, med fokus på storstaden och dess förorter tillsammans med de många praktiska inslagen, ger dig en tydlig spetskompetens. Du kommer att ha en eftertraktad examen på en arbetsmarknad med allt större efterfrågan på utbildade socionomer.

Med en socionomexamen kan du söka arbete inom flera olika fält. Vanliga arbetsplatser är exempelvis kommunala socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, barn- och ungdomspsykiatrin och kriminalvården. Du kommer även ha kompetens för att söka jobb som exempelvis områdesutvecklare, budget- och skuldrådgivare eller på frivilligorganisationer. Tidigare studenter på programmet arbetar till exempel som socialsekreterare.