Varför programmet?

För dig med ett brinnande engagemang för socialt arbete

Att arbeta som socionom innebär ett socialt arbete för att hjälpa människor som befinner sig i utsatta situationer i samhället. Det viktigaste när du väljer att läsa socionomutbildningen är just det – att du har en stark vilja att göra en insats för människor som har det svårt. Genom programmet får du en grundlig introduktion till socialt arbete, både som yrke och akademiskt ämne. Det som gör denna socionomutbildning speciell är den tydliga inriktningen på hur den sociala miljön påverkar människor, i storstaden och dess förorter.

Utbildningen ger dig grundläggande förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv på välfärdsstatens uppkomst och framväxt. Socialt arbete som ämne handlar om det samhälle vi lever i och människors levnadsvillkor. Du kommer att verka i skärningspunkten mellan politik och vardag, där den viktiga relationen mellan individ, familj och samhälle belyses utifrån olika perspektiv såsom klass, kön, etnicitet och ålder. Med socionomprogrammets storstadsprofil ges du goda förutsättningar för att kunna förstå relationen mellan individ, grupp och den sociala miljön.

Under programmets gång får du ta del av praktik, gästföreläsningar, studiebesök och fältförlagda övningar för en bred och varierad studietid. Du får teoretisk och praktiskt grund att arbeta med flera viktiga samhällsfrågor som berör FN’s globala mål mot bland annat jämställdhet, hälsosamt liv och välmående för alla åldrar.