Kvinnlig student med datorgrafik i bakgrunden. Grafiken består av två händer som omsluter studenten.

Arbeta med spelutveckling i en växande bransch

Program

Spelprogrammet

Spelindustrin expanderar och samtidigt får spel en mer etablerad roll inom både sport- och kulturvärlden. Spelprogrammet är för dig som vill arbeta med att utveckla spel. Du väljer mellan två inriktningar: spelgrafik eller speldesign och scripting. Under programmets gång får du kunskaper och färdigheter, som ger dig möjlighet att arbeta professionellt med spelutveckling efter studierna.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Läs mer om inriktningarna och ansök

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta professionellt med spelutveckling Efter studier kan du arbeta inom spelindustrin i olika yrkesroller. Du har grundläggande kompetens inom din valda inriktning, tillsammans med teoretisk förståelse för spel i allmänhet. Genom praktiska moment och projektarbeten har du utvecklat färdigheter för att arbeta med spelutveckling. Du kan efter studier arbeta inom spelbranschen både som anställd eller som entreprenör. Bland annat i rollen som projektledare och spelutvecklare. Eller med webbdesign, animering, 3D- och 2D-design. Du kan även arbeta utanför spelindustrin som till exempel projektledare, grafisk specialist och animatör. Genom grupparbeten och projektledande moment har du fått förståelse över olika roller inom spelutveckling. Du har dessutom fått erfara hur man samarbetar och kommunicerar mellan olika arbetsgrupper och företag. Under utbildningen har du utvecklat analytiska och reflekterande egenskaper. Du har haft möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktiskt arbete. Samtidigt har du fått planera projekt och leda dem. Dessutom har du fått verktyg för att programmera och skapa spel. Dessa delar av utbildningen har tidigare studenter lyft som extra värdefullt under studierna. Efter utbildningen kan du även välja att studera vidare medieteknik på avancerad nivå. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter driver bland annat egna företag, arbetar som level designers och speldesigners. Andra arbetar med att utveckla webb- och användarbaserade tjänster eller som IT-konsulter utanför spelindustrin.
Verkliga projektarbeten som förbereder dig för yrkeslivet Spelprogrammet är en treårig utbildning. Under programmet läser du A-, B- och C-kursen i Medieteknik. De varvas med programspecifika kurser utifrån den inriktning du har valt – grafik eller speldesign och scripting. Kurserna innehåller både teoretiska och praktiska moment, oavsett vilken inriktning du väljer att läsa. Du får under studiernas gång en realistisk bild av hur det är att arbeta som speldesigner. Under programmet utvecklar ni ett spel i helklass, vilket ger dig inblick i en typisk arbetsprocess. Genom att arbeta i större grupp, där varje mindre grupp konstant behöver samarbeta och kommunicera med andra grupper, får du en bild av hur det är att arbeta med spelutveckling. Termin 1 Medieteknik A inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 2 Medieteknik A inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 3 Medieteknik B inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 4 Medieteknik B inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 5 Medieteknik C inom Spelprogrammet, programspecifika kurser Termin 6 Medieteknik C inom Spelprogrammet, Praktik Arbetssätt Under utbildningen har du återkommande spelprojekt som bygger på grupparbeten. Under projekten förväntas du vara heltid på högskolans område, vilket innebär ungefär 40 timmar i veckan. Undervisningen sker bland annat i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Du examineras under utbildningen genom projektarbeten i grupp, tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter, samt redovisning av eget spel. Cirka 60 studenter börjar på Spelprogrammet, vilket fördelas lika över båda inriktningarna.
Utveckla färdigheter för professionellt arbete i en växande bransch Spelprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla spel. Programmet ger dig möjlighet att välja mellan två inriktningar: spelgrafik eller speldesign och scripting. Båda inriktningar kombinerar teoretiska moment med praktiska moment som förbereder dig för professionellt arbete med spelutveckling i en växande bransch. Viktigt att tänka på: du antas till den inriktning du söker. Det innebär att du inte kan byta inriktning. Genom återkommande projektarbeten får du erfarenhet av att skapa, utveckla och leda spelutvecklingsprojekt. Du lär dig hur man designar och utvecklar spel. Du lär dig även hur du studerar spelupplevelser genom att analysera, reflektera och lära från ditt egna arbete. Under programmet utvecklar du en mängd egenskaper som gör dig till en bra speldesigner. I utbildningens teoretiska delar får du studera teorier om spel, designteorier och designmetoder. De teoretiska delarna tillämpas sedan i praktiska moment. Du får med dig viktiga perspektiv på spel och spelutveckling. Bland annat tränas du i att ha kritiska perspektiv på hur genus och etnicitet framställs i spel. Programmet diskuterar även spel som fiktion, alltså som något påhittat, vilket öppnar upp för ett bredare och öppnare tänk i att designa utanför ramarna och vanliga stereotyper. Södertörns högskola har flera teknik- och designorienterade utbildningar där det finns en hög andel kvinnor. Vi eftersträvar och arbetar aktivt för en jämn könsfördelning inom traditionellt mansdominerade tekniska utbildningar.