Din framtid!

Arbeta professionellt med spelutveckling

Efter studier kan du arbeta inom spelindustrin i olika yrkesroller. Du har grundläggande kompetens inom din valda inriktning, tillsammans med teoretisk förståelse för spel i allmänhet. Genom praktiska moment och projektarbeten har du utvecklat färdigheter för att arbeta med spelutveckling.

Du kan efter studier arbeta inom spelbranschen både som anställd eller som entreprenör. Bland annat i rollen som projektledare och spelutvecklare. Eller med webbdesign, animering, 3D- och 2D-design. Du kan även arbeta utanför spelindustrin som till exempel projektledare, grafisk specialist och animatör.

Genom grupparbeten och projektledande moment har du fått förståelse över olika roller inom spelutveckling. Du har dessutom fått erfara hur man samarbetar och kommunicerar mellan olika arbetsgrupper och företag.

Under utbildningen har du utvecklat analytiska och reflekterande egenskaper. Du har haft möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap i praktiskt arbete. Samtidigt har du fått planera projekt och leda dem. Dessutom har du fått verktyg för att programmera och skapa spel. Dessa delar av utbildningen har tidigare studenter lyft som extra värdefullt under studierna.

Efter utbildningen kan du även välja att studera vidare medieteknik på avancerad nivå.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter driver bland annat egna företag, arbetar som level designers och speldesigners. Andra arbetar med att utveckla webb- och användarbaserade tjänster eller som IT-konsulter utanför spelindustrin.