180 hp

Höst

100%

Campus

Spelprogrammet med inriktning speldesign och scripting

Inriktningen Speldesign och scripting handlar om att utveckla spel genom spelmekanik, story och level design. Du får öva upp viktiga färdigheter som speldesignmetoder och praktisk spelutveckling, vilket inkluderar scriptprogrammering och arbete med speleditorer. Du utvecklar kunskap om olika spelgenrer och plattformar, som du sedan lär dig tillämpa i spelutveckling.

Efter utbildningen har du utvecklat förmågan att arbeta självständigt och målmedvetet med olika typer av speldesign. Du har erfarenhet av att tillämpa spelutvecklingsverktyg i praktiskt arbete.