Varför programmet?

Utveckla färdigheter för professionellt arbete i en växande bransch

Spelprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att utveckla spel. Programmet ger dig möjlighet att välja mellan två inriktningar: spelgrafik eller speldesign och scripting. Båda inriktningar kombinerar teoretiska moment med praktiska moment som förbereder dig för professionellt arbete med spelutveckling i en växande bransch.

Genom återkommande projektarbeten får du erfarenhet av att skapa, utveckla och leda spelutvecklingsprojekt. Du lär dig hur man designar och utvecklar spel. Du lär dig även hur du studerar spelupplevelser genom att analysera, reflektera och lära från ditt egna arbete. Under programmet utvecklar du en mängd egenskaper som gör dig till en bra speldesigner.

I utbildningens teoretiska delar får du studera teorier om spel, designteorier och designmetoder. De teoretiska delarna tillämpas sedan i praktiska moment. Du får med dig viktiga perspektiv på spel och spelutveckling. Bland annat tränas du i att ha kritiska perspektiv på hur genus och etnicitet framställs i spel. Programmet diskuterar även spel som fiktion, alltså som något påhittat, vilket öppnar upp för ett bredare och öppnare tänk i att designa utanför ramarna och vanliga stereotyper.

Södertörns högskola har flera teknik- och designorienterade utbildningar där det finns en hög andel kvinnor. Vi eftersträvar och arbetar aktivt för en jämn könsfördelning inom traditionellt mansdominerade tekniska utbildningar.