Manlig och kvinnlig student mot grå bakgrund med ljus från vänster.

Utveckla, led och förvalta framtidens idrottsorganisationer

Program

Sport Management

180 hp

Höst

100%

Campus

Vill du vara med och utveckla framtidens idrottsorganisationer? Programmet Sport Management är för dig som är intresserad av idrott och idrottsfrågor, men samtidigt vill ha en examen i företagsekonomi. Du läser lika stor del företagsekonomi på Södertörns högskola, som idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan. På gih.se finns en intervju med lärare och studenter från programmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete inom både vinstinriktade och ideella idrottsorganisationer Med en examen i företagsekonomi och idrottsvetenskaplig kompetens har du goda chanser till anställning inom idrottsvärlden. Som utbildad företagsekonom har du även breda arbetsmöjligheter i flera branscher. Utbildningens båda delar, företagsekonomi och idrottsvetenskap, gör att du har det som efterfrågas inom branschen. Efter studier har du bland annat kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys. Det gör att du har vad som krävs för att framgångsrikt arbeta med att leda, utveckla och förvalta moderna idrottsorganisationer. Du kan arbeta inom både den kommersiella såväl som den ideella idrottssektorn. Om du vill studera vidare på avancerad nivå så har du möjlighet att göra detta inom både företagsekonomi och idrottsvetenskap. Du kan läsa vidare på magister- eller masternivå för att sedan söka till en forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Kombinerade kunskaper i företagsekonomi och idrottsvetenskap Sport Management är ett treårigt program som du läser 50% på Södertörns högskola och 50% på Gymnastik- och idrottshögskolan. Programmet innehåller de kunskaper som efterfrågas inom idrottssektorn. Utbildningen har företagsekonomi som huvudområden och du läser även idrottsjuridik, ledarskap och idrottsvetenskap. Du blir utbildad i att organisera, leda och förvalta organisationer och företag inom idrottssektorn. Under programmets första fem terminer läser du delkurser i idrottsvetenskap och företagsekonomi parallellt på de två högskolorna. Du läser delkurser som fokuserar på idrott i koppling till samhälle, medier och ledarskap. Tillsammans med företagsekonomiska kurser i ämnen som företagande, ekonomistyrning, organisationsteori och marknadsföring. Sista terminen läser du Företagsekonomi C på Södertörns högskola, vilket innefattar genomförandet av ett självständig vetenskaplig arbete, alltså en C-uppsats.  Termin 1 Idrott, organisation och samhälle (GIH), Idrott och medier (GIH), Samhälle, marknad och företagande (SH), Samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH) Termin 2 Organisation och ledarskap I (GIH), Ekonomisk vetenskap och metodlära (SH), Idrottsjuridik I (GIH), Idrott, etik och socialt ansvar (GIH) Termin 3 Organisation och ledarskap II (GIH), Redovisning och beskattning (SH), Idrottsjuridik II (GIH), Ekonomistyrning (SH) Termin 4 Strategisk marknadsföring (SH), Investering och finansiering (SH), Event inom idrotten (GIH), Hållbart ledarskap (GIH) Termin 5 Fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH), Tillämpat projektarbete (GIH), Grundläggande organisationsteori (SH), B-uppsats (SH) Termin 6 Företagsekonomi C, innefattar teorikurs, profilkurs och kandidatuppsats (SH) Arbetssätt Programmet ges på heltid. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annan genom salstenta och skriftliga examinationsuppgifter. Du studerar tillsammans med en grupp om cirka 40 studenter. Du kommer under utbildningens gång ha möjlighet att göra femton dagars verksamhetsförlagd praktik i idrottsvetenskap via Gymnastik- och idrottshögskolan.
En utbildning som möter branschens utveckling och efterfrågan Organisationerna inom idrottsvärlden står inför nya krav och utmaningar. Det finns en efterfrågan på professionell kompetens och en affärsmässig förmåga. För att möta dessa behov behöver både vinstdrivande och ideella organisationer inom idrottsvärlden utvecklas. Med den bakgrunden startade Södertörns högskola tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan programmet Sport Management. En utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov av personer som kan vara med och utveckla framtidens idrott. Programmet är för dig som är intresserad av idrott och idrottsfrågor, men samtidigt vill ha en examen i företagsekonomi. Inom programmet läser du lika stora del idrottsvetenskap som företagsekonomi. Programmets utformning ger dig kunskap om idrottens förutsättningar tillsammans med företagsekonomiska kunskaper. Du får kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys. Efter studier har du förmågan att leda, utveckla och förvalta framtidens idrottsorganisationer.