Vad ingår?

Kombinerade kunskaper i företagsekonomi och idrottsvetenskap

Sport Management är ett treårigt program som du läser 50% på Södertörns högskola och 50% på Gymnastik- och idrottshögskolan. Programmet innehåller de kunskaper som efterfrågas inom idrottssektorn.

Utbildningen har företagsekonomi som huvudområden och du läser även idrottsjuridik, ledarskap och idrottsvetenskap. Du blir utbildad i att organisera, leda och förvalta organisationer och företag inom idrottssektorn.

Under programmets första fem terminer läser du delkurser i idrottsvetenskap och företagsekonomi parallellt på de två högskolorna. Du läser delkurser som fokuserar på idrott i koppling till samhälle, medier och ledarskap. Tillsammans med företagsekonomiska kurser i ämnen som företagande, ekonomistyrning, organisationsteori och marknadsföring.

Sista terminen läser du Företagsekonomi C på Södertörns högskola, vilket innefattar genomförandet av ett självständig vetenskaplig arbete, alltså en C-uppsats. 

Termin 1

Idrott, organisation och samhälle (GIH), Idrott och medier (GIH), Samhälle, marknad och företagande (SH), Samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH)

Termin 2

Organisation och ledarskap I (GIH), Ekonomisk vetenskap och metodlära (SH), Idrottsjuridik I (GIH), Idrott, etik och socialt ansvar (GIH)

Termin 3

Organisation och ledarskap II (GIH), Redovisning och beskattning (SH), Idrottsjuridik II (GIH), Ekonomistyrning (SH)

Termin 4

Strategisk marknadsföring (SH), Investering och finansiering (SH), Event inom idrotten (GIH), Hållbart ledarskap (GIH)

Termin 5

Fördjupade samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott (GIH), Tillämpat projektarbete (GIH), Grundläggande organisationsteori (SH), B-uppsats (SH)

Termin 6

Företagsekonomi C, innefattar teorikurs, profilkurs och kandidatuppsats (SH)

Arbetssätt

Programmet ges på heltid. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annan genom salstenta och skriftliga examinationsuppgifter.

Du studerar tillsammans med en grupp om cirka 40 studenter. Du kommer under utbildningens gång ha möjlighet att göra femton dagars verksamhetsförlagd praktik i idrottsvetenskap via Gymnastik- och idrottshögskolan.