Varför programmet?

En utbildning som möter branschens utveckling och efterfrågan

Organisationerna inom idrottsvärlden står inför nya krav och utmaningar. Det finns en efterfrågan på professionell kompetens och en affärsmässig förmåga. För att möta dessa behov behöver både vinstdrivande och ideella organisationer inom idrottsvärlden utvecklas.

Med den bakgrunden startade Södertörns högskola tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan programmet Sport Management. En utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov av personer som kan vara med och utveckla framtidens idrott. Programmet är för dig som är intresserad av idrott och idrottsfrågor, men samtidigt vill ha en examen i företagsekonomi.

Inom programmet läser du lika stora del idrottsvetenskap som företagsekonomi. Programmets utformning ger dig kunskap om idrottens förutsättningar tillsammans med företagsekonomiska kunskaper. Du får kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys. Efter studier har du förmågan att leda, utveckla och förvalta framtidens idrottsorganisationer.