Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Varför programmet?

En utbildning som möter branschens utveckling och efterfrågan

Organisationerna inom idrottsvärlden står inför nya krav och utmaningar. Det finns en efterfrågan på professionell kompetens och en affärsmässig förmåga. För att möta dessa behov behöver både vinstdrivande och ideella organisationer inom idrottsvärlden utvecklas.

Med den bakgrunden startade Södertörns högskola tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan programmet Sport Management. En utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov av personer som kan vara med och utveckla framtidens idrott. Programmet är för dig som är intresserad av idrott och idrottsfrågor, men samtidigt vill ha en examen i företagsekonomi.

Inom programmet läser du lika stora del idrottsvetenskap som företagsekonomi. Programmets utformning ger dig kunskap om idrottens förutsättningar tillsammans med företagsekonomiska kunskaper. Du får kunskaper inom ekonomi, juridik, ledarskap och samhällsanalys. Efter studier har du förmågan att leda, utveckla och förvalta framtidens idrottsorganisationer.