Vad ingår?

Möjlighet att forma utbildningen efter ditt intresse inom besöksnäring och turism

Turismprogrammet är treårigt. Första, andra och sjätte terminen läser du Turismvetenskap A, B och C. Här lär du dig bland annat om företagssidan: hur besöksnäringen bestående av offentlig sektor, företag och turistorganisationer styrs genom destination och hospitality management. Du lär dig också om konsumentsidan: hur besökare får service samt hur dessa kan tänkas uppleva resan och vistelsen.

Under programmets andra år läser du A- och B-kursen i ditt biämne. Du ansöker om att läsa: Företagsekonomi, Historia, Informatik eller Sociologi. Du garanteras alltid en plats inom ett av dessa ämnen, under förutsättning att du har uppnått förkunskapskraven till ditt valda biämne. Det finns möjlighet att läsa alternativt biämne men då ordnar du platsen själv. För närvarande är godkända alternativa biämnen Medieteknik, Kulturgeografi, Miljövetenskap samt Reklam och PR.

Den femte terminen är valfri. Du kan antingen välja att läsa C-kursen i ditt biämne för att få dubbla kandidatexamen, alternativt välja att göra en utlandstermin, praktiktermin eller läsa ett turismrelaterat breddningsämne.

Termin 1

Turismvetenskap A: Introduktionskurs i turism, Turistisk kunskap och metod, Turismens historia, Integrerad kommunikation och turism

Termin 2

Turismvetenskap B: Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, Individ, turism och kulturmöten, Utveckling och management av besöksattraktioner, Turistföretaget

Termin 3

Valt biämne, A-nivå

Termin 4

Valt biämne, B-nivå

Termin 5

Valt biämne C-nivå, utlandsstudier, praktiktermin, internationella turismkurser vid Södertörns högskola, A-kurs i ett andra biämne eller studier i annat turismrelaterat ämne

Termin 6

Turismvetenskap C: Destinations- och affärsutveckling av turisminnovationer, Storstadens upplevelseturism och professionella möten, Kandidatuppsats

Arbetssätt

Programmet innebär heltidsstudier. Utöver undervisningen på campus arbetar du i grupprojekt och studerar på egen hand. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Du examineras bland annat genom aktivt deltagande på seminarier, sals- och hemtentamen, projektarbeten och fältarbeten. Du möter yrkesverksamma gästföreläsare i nästan varje kurs och får delta på studiebesök.