Vad ingår?

Möjlighet att forma utbildningen efter ditt intresse inom besöksnäring och turism

Turismprogrammet är treårigt. Första, andra och sjätte terminen läser du turismvetenskap A, B och C. Här lär du dig bland annat om företagssidan: hur besöksnäringen med understöd av offentlig sektor, företag och turistorganisationer styrs genom hospitality management. Du lär dig också om konsumentsidan: hur besökare upplever, arbetar och får service under sitt resande. Vid utbildningsstart väljer du någon av programmets temainriktningar: hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, IT inom turism, event & möten samt hållbara transporter.

Under programmets andra år läser du A- och B-kursen i ditt biämne. Du ansöker om att läsa: företagsekonomi, historia, medieteknik eller sociologi. Du garanteras alltid en plats inom ett av dessa ämnen, under förutsättning att du har uppnått förkunskapskraven till ditt valda biämne. Det finns möjlighet att läsa alternativt biämne men då ordnar du platsen själv. För närvarande är godkända ämnen geografi, miljövetenskap samt reklam och PR.

Den femte terminen är valfri. Du kan antingen välja att läsa C-kursen i ditt biämne för att få dubbla kandidatexamen, alternativt välja att göra en utlandstermin, praktiktermin eller läsa ett turismrelaterat breddningsämne.

Termin 1

Turismvetenskap A: Introduktionskurs i turism, Turistisk kunskap & metod, Integrerad kommunikation & turism, Turismens historia

Termin 2

Turismvetenskap B: Hållbar destination & lokal samhällspåverkan, Individ, turism & kulturmöten, Utveckling & management av besöksattraktioner, Turistföretaget

Termin 3

Valt biämne, A-nivå

Termin 4

Valt biämne, B-nivå

Termin 5

Valt biämne C-nivå, utlandsstudier, praktiktermin, internationella turismkurser vid Södertörns högskola, A-kurs i ett andra biämne eller studier i annat turismrelaterat ämne

Termin 6

Turismvetenskap C: Destinations- & affärsutveckling av turisminnovationer, Storstadens upplevelseturism & professionella möten, Kandidatuppsats

Arbetssätt

Programmet innebär heltidsstudier. Undervisningstiden på högskolan kan variera, men är vanligtvis mellan tio till sexton timmar i veckan. Utöver det har du grupparbeten och studerar på egen hand. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Du examineras bland annat genom aktivt deltagande på seminarier, sals- och hemtentamen, projektarbeten och fältarbeten. Du möter yrkesverksamma gästföreläsare i nästan varje kurs och får delta på studiebesök till exempel, Stockholmsmässan.